Nucleo de Adestramento Deportivo Especializado

El Club Halterofilia Coruña está de enhorabuena, la Xunta de Galicia acaba de reconocer el CH Coruña y su centro de entrenamiento como NADE (nucleo de adestramento deportivo especializado).

«No Diario Oficial de Galicia nº 197, do 29 de setembro de 2020, publícase o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, a través do cal, no seu artigo 39, se recoñecen os núcleos de adestramento deportivo especializado coma o conxunto de medios humanos e materiais xestionados por unha federación deportiva, club deportivo ou sociedade anónima deportiva inscrito no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia que teña por finalidade a preparación técnico-deportiva orientada ao alto nivel ou ao alto rendemento deportivo

Publicaciones Similares